ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 91.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 91.80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 89.80 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป. ยโสธร เขต 1 89.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.40 ทอง 25  
28 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 89.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.20 ทอง 28  
31 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.20 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 ฯ สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 88.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 88.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 87.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.80 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.80 ทอง 38  
42 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.60 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 87.60 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.20 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 87 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.80 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร 86.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.60 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.20 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 85.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 84.80 ทอง 57  
58 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.80 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.60 ทอง 59  
60 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 84.60 ทอง 59  
61 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 81.20 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน