ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 776
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 78.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 74.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 74.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ (บ้านโคกกว้าง) สพป. บึงกาฬ 73.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 72.40 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. สกลนคร เขต 1 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 71.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 70.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67.20 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน