ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 784
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 89.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 89.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน