ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89.97 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.56 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.51 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 89.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 88.65 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.46 ทอง 12  
13 โรงเรียนฉิมพลีมา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 86.68 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.15 ทอง 19  
20 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 84.05 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 84.02 ทอง 21  
22 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.96 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.94 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 2 82.69 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองผงขี้เถ้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.58 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.49 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.71 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.52 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 80.29 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.28 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 80.27 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.26 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.24 ทอง 36  
37 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.23 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านท่างาม สพป. สกลนคร เขต 3 80.22 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 1 80.21 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.19 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.91 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 77.52 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.12 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านผาพอด สพป. เลย เขต 1 76.93 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 76.70 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76.14 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75.88 เงิน 48  
49 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74.73 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.81 เงิน 52  
53 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 73.45 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.52 เงิน 54  
55 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา สพป. ยโสธร เขต 2 72.07 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71.56 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ สพป. สกลนคร เขต 1 70.21 เงิน 57  
58 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 70.20 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70.19 เงิน 59  
60 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 70.18 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 70.17 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน