ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 99.73 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 98.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 92.79 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 91.89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ สพป. บึงกาฬ 91.74 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.12 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.44 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.06 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.94 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.51 ทอง 12  
13 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.34 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 87.15 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 87.14 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 86.77 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 86.53 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.24 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.21 ทอง 19  
20 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.31 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.74 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 83.73 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 83.72 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.71 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 83.32 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.19 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.06 ทอง 27  
28 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.90 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.75 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.62 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.51 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.53 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.87 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79.72 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.68 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 79.47 เงิน 36  
37 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.96 เงิน 37  
38 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78.91 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 78.87 เงิน 39  
40 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.36 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.34 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.28 เงิน 42  
43 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.15 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 75.70 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. อุดรธานี เขต 1 75.51 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.49 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 75.35 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.18 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.54 เงิน 49  
50 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 73.76 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.50 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.95 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 72.81 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป. ขอนแก่น เขต 3 72.64 เงิน 54  
55 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72.62 เงิน 55  
56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.61 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71.28 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71.13 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านตลาดควาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.25 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70.10 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน