ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สพป. บึงกาฬ 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สพป. เลย เขต 3 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.90 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 1 84.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนภูริตา สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสะพานสาม สพป. สกลนคร เขต 1 84.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อำนาจเจริญ 83.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 83.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.70 ทอง 28  
29 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 83.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนโยธินนุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.90 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 78.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.70 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 78.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ สพป. เลย เขต 2 78.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 78.30 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 78.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78.10 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านงูเหลือมดงหัวนาป่ายางชุมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 77.90 เงิน 43  
44 โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.70 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.30 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.10 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.90 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 76.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.70 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 76.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.50 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76.30 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน