ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. ยโสธร เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน