ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม สพป. อุดรธานี เขต 2 89.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป. บึงกาฬ 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 87.72 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 87.27 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.07 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.76 ทอง 11  
12 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.54 ทอง 12  
13 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.91 ทอง 13  
14 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.87 ทอง 14  
15 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 84.65 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 84.43 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 82.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 82.52 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.48 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.27 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.32 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.13 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 81.03 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.56 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.52 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.28 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79.99 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.57 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 79.29 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 79.17 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.30 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.13 เงิน 34  
35 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.09 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 76.96 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 76.48 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.30 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 74.88 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.31 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.26 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74.04 เงิน 42  
43 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.74 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.43 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.01 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.49 เงิน 46  
47 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 72.42 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 72.24 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70.86 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.34 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 69.98 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 69.94 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.94 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.36 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.91 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.19 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 65.18 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 64.23 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 62.97 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 61.96 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน