ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม สพป. อุดรธานี เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 24  
28 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 24  
29 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 24  
30 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 24  
31 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านรุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 36  
40 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 71 เงิน 36  
41 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71 เงิน 36  
42 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 63 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 61 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย สพป. ยโสธร เขต 2 61 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านแกนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 61 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 61 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. อุดรธานี เขต 2 60 ทองแดง 54  
58 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 60 ทองแดง 54  
59 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 59 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านไทรโยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 58 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 55 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน