ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป. สกลนคร เขต 2 90.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.20 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 86.40 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.40 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 86.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. บึงกาฬ 85.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 85.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 84.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 84.80 ทอง 31  
34 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 84.80 ทอง 31  
35 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร สพป. มุกดาหาร 84.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 84.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนเทศบาล ๑ "ดรุณราษฏร์วิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.80 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย สพป. หนองคาย เขต 2 79.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 77.40 เงิน 51  
53 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 77.40 เงิน 51  
54 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.80 เงิน 55  
57 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 57  
59 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 57  
60 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.20 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.80 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน