ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 85.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 84.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 79.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79.80 เงิน 29  
31 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.80 เงิน 29  
32 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 77.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 72.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 71.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 70.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70.60 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 69.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม สพป. อุดรธานี เขต 1 68.40 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 67.60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.60 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 65.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 65.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 62.80 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 62.40 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60.80 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน