ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 99.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 98.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม สพป. สกลนคร เขต 1 98.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 97.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป. ขอนแก่น เขต 3 96.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงเสียด สพป. บึงกาฬ 95.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 93.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สพป. อุดรธานี เขต 1 93.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 92.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.66 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 89.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.33 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.66 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 87.66 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 87.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 40  
41 โรงเรียนฉันทนาวันรถ สพป. หนองคาย เขต 1 - -  
42 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 - -  
43 โรงเรียนบ้านโคกข่า สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  
44 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน