ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 87.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีเทพบาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.70 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 84.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.70 ทอง 13  
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 83.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.30 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.30 ทอง 19  
20 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.70 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 79.70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 78.70 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 77.30 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 77.30 เงิน 27  
29 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 29  
31 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 29  
32 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.70 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.30 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 75.30 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 74.30 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 38  
40 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.70 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 73.70 เงิน 40  
42 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 73.70 เงิน 40  
43 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.30 เงิน 43  
44 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.30 เงิน 46  
47 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70.30 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.70 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.30 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.70 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65.70 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65.30 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 64 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 60.70 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน