ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 814
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 85.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 78.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 77.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 75.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 75.80 เงิน 28  
30 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74.30 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.70 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป. บึงกาฬ 73.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 1 72.60 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 68.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 67.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 55 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน