ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 816
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. เลย เขต 2 98.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 96.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 95.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง สพป. ขอนแก่น เขต 2 92.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.70 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป. อุดรธานี เขต 3 90.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.10 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน สพป. นครพนม เขต 1 88.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 86.70 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป. สกลนคร เขต 2 86.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.10 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.10 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 86.10 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล สพป. อุดรธานี เขต 1 85.90 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 85.70 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.70 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 85.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.30 ทอง 36  
38 โรงเรียนสระพระขมาดไพร สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.70 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.60 ทอง 40  
42 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.60 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.50 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านพัดทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 45  
46 โรงเรียนวัดบัวทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.90 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.80 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) สพป. ยโสธร เขต 2 83.80 ทอง 48  
51 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 83.80 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.40 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.30 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก สพป. หนองคาย เขต 1 83.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต 2 82.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 82.10 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.60 ทอง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 80.60 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน