ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 817
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 93.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. สกลนคร เขต 3 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.60 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 86.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านละหานนา สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 84.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 84.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 84.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.40 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 83.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านเลื่อม สพป. อุดรธานี เขต 1 83.80 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 82.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 82.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.40 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 82.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนน้อมเกล้า สพป. ยโสธร เขต 2 81.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 80.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนวัดบัวทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.80 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน