ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 818
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหินเหิบ สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 15  
20 โรงเรียนสระพระขมาดไพร สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคำผง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 27  
30 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกระกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 34  
36 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 34  
37 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 34  
38 โรงเรียนบ้านพะเนา สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านระหัด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สพป. บึงกาฬ 74 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 74 เงิน 41  
45 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 41  
46 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 41  
47 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 41  
48 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 49  
51 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน 49  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 70 เงิน 52  
55 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 69 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน