ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 819
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. บึงกาฬ 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เลย เขต 2 88.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 78.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 78.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 76.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 75.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 72.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.60 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 71.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 70.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 70.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
45 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน