ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 89.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 86.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 86.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.50 ทอง 13  
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 86.50 ทอง 13  
17 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.50 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 84.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 84.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.50 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 79.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.50 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 77.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 75.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.50 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72.50 เงิน 40  
42 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 43  
45 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 71 เงิน 43  
46 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 69.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 69 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย สพป. ยโสธร เขต 2 67.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 67.50 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 67.50 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 67.50 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านเดิด สพป. ยโสธร เขต 1 67 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 66.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 61.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60.50 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน