ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 84.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านกุดกุง สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 73.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73.50 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 73.50 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 72.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.50 เงิน 24  
26 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.50 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.50 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 70.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 69.50 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 68.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 68.50 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67.50 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67.50 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67.50 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 67.50 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป. นครราชสีมา เขต 7 65.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 65.50 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65.50 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 64.50 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 63 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 62.50 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 62.50 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 60.50 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 58 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 55 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 53.50 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 52.50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 49.50 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 48 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 41 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน