ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1 88.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 88.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตาปรก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 87.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 87.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 86.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 85.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 85.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 85.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบึงปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.80 ทอง 38  
40 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.20 ทอง 41  
43 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านแท่นพระ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า สพป. บึงกาฬ 83.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สพป. อุดรธานี เขต 1 82.80 ทอง 49  
51 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 80.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 สพป. มุกดาหาร 80.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.60 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 78.40 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน