ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 827
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 96.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.86 ทอง 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 95.20 ทอง 6  
9 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 93.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร 93.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 91.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 89.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.40 ทอง 25  
28 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.40 ทอง 25  
29 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.40 ทอง 25  
30 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.40 ทอง 25  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.40 ทอง 33  
36 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.40 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 87.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 87.80 ทอง 39  
41 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 87.80 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านแสงภา สพป. เลย เขต 3 87.40 ทอง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 86.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 2 86.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน สพป. เลย เขต 2 85.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนนาบงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านดอนนางคำ สพป. อุดรธานี เขต 3 85.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 84.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านแจนแลน สพป. ยโสธร เขต 1 84.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 83.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 56  
57 โรงเรียนพระครูวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.60 ทอง 58  
59 โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) สพป. สกลนคร เขต 1 82.40 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน