ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 828
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 95.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 94.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด สพป. สุรินทร์ เขต 3 94.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป. สกลนคร เขต 2 94.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร 94.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 94.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 93.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป. ยโสธร เขต 1 93.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 93.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 93.40 ทอง 19  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต 3 93.40 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93.20 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 27  
29 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 92.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. บึงกาฬ 91.80 ทอง 35  
37 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.80 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.60 ทอง 38  
41 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.40 ทอง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 91.40 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 91.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. นครพนม เขต 2 90.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม สพป. สกลนคร เขต 3 90.60 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านป่าชาด สพป. ยโสธร เขต 2 89.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 89.40 ทอง 51  
52 โรงเรียนนาบงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 56  
57 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 86.40 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. สกลนคร เขต 1 85.60 ทอง 58  
59 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.60 ทอง 59  
60 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน