ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 829
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม สพป. บึงกาฬ 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 89.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.40 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 14  
18 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านละหานนา สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 85.20 ทอง 19  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 84.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านแดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. ยโสธร เขต 2 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.20 ทอง 28  
31 โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.20 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74.80 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 59 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 59 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 47  
51 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 59 เข้าร่วม 47  
52 โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 59 เข้าร่วม 47  
53 โรงเรียนโคกสง่า สพป. เลย เขต 2 59 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน