ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 830
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) สพป. ยโสธร เขต 1 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 14  
18 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 14  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73 เงิน 14  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 14  
21 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73 เงิน 14  
22 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน