ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 831
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.15 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.46 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.54 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.46 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72.31 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอีกุด สพป. สกลนคร เขต 1 69.15 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65.46 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน