ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนธาตุดอนตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 4  
16 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 4  
17 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
18 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 4  
19 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 90 ทอง 4  
20 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 4  
21 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 4  
22 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 4  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 4  
24 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 4  
25 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
26 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 4  
27 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 4  
28 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 28  
35 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 28  
36 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 28  
37 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 28  
38 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 28  
39 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 28  
40 โรงเรียนบ้านห้วยโจดเก่าโกใต้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 28  
41 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 28  
42 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 28  
43 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 28  
44 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 28  
45 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 28  
46 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 46  
52 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 46  
53 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 46  
54 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 46  
55 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 46  
56 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 46  
57 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 46  
58 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 46  
59 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน