ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 833
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 97 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง 7  
9 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 94 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 16  
19 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 16  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 16  
21 โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 16  
22 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 23  
28 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 29  
35 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 36  
42 โรงเรียนบ้านวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 36  
43 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 36  
44 โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 36  
45 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 36  
46 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 36  
47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 36  
48 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 36  
49 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 36  
50 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 50  
53 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 50  
54 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 50  
55 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 50  
56 โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 56  
57 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 56  
60 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 56  
61 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน