ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 834
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 96.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 95.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 92.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุดรธานี เขต 3 89.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 84.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.10 ทอง 32  
33 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 83.90 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.70 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 83.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ 83.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 83.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 83.30 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.10 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.90 ทอง 44  
45 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 82.70 ทอง 46  
47 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 82.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 82.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.30 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.10 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 81.90 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.70 ทอง 56  
57 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 58  
61 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 75 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน