ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 835
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 10  
13 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 10  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 10  
15 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 10  
16 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ 68 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 25  
32 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 25  
33 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 25  
34 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 67 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 3 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 64 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 64 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 64 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 63 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 46 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 44 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 40 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 36 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 35 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 35 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 35 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน