ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 836
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านจันลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 65 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 63 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 61 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 61 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 61 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 61 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 61 ทองแดง 34  
41 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 61 ทองแดง 34  
42 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 61 ทองแดง 34  
43 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61 ทองแดง 34  
44 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 61 ทองแดง 34  
45 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 34  
46 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 34  
47 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 34  
48 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 61 ทองแดง 34  
49 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 34  
50 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 61 ทองแดง 34  
51 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 61 ทองแดง 34  
52 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 61 ทองแดง 34  
53 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 34  
54 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 61 ทองแดง 34  
55 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 61 ทองแดง 34  
56 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ 61 ทองแดง 34  
57 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 34  
58 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 61 ทองแดง 34  
59 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน