ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 88.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว สพป. ยโสธร เขต 2 87.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนควาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 86.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป. บึงกาฬ 85.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 1 84.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.30 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.30 ทอง 15  
18 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 84.30 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 83.30 ทอง 21  
23 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.30 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มุกดาหาร 82.30 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.30 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.30 ทอง 26  
30 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.30 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 81.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.30 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 81.30 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.30 ทอง 35  
38 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.30 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม สพป. ยโสธร เขต 1 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.30 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.30 ทอง 42  
44 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านสระกอไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 48  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง สพป. เลย เขต 3 76.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.60 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75.30 เงิน 52  
53 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 53  
54 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 53  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.60 เงิน 55  
57 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.60 เงิน 55  
58 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม สพป. หนองคาย เขต 2 74.30 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74.30 เงิน 58  
60 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.30 เงิน 58  
61 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน