ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนจำปี สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 82.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สพป. เลย เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 17  
18 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 62 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 58 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 58 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 57 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป. อุดรธานี เขต 1 57 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ยโสธร เขต 2 56 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 56 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 55 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 54 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 54 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 53 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 51 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 50 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 48 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านกุดกุง สพป. ยโสธร เขต 1 48 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 47 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 46 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 44 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 44 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 42 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน