ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 8  
13 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 74 เงิน 16  
19 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 16  
20 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 16  
21 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 16  
22 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านตูม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 69 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 63 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 62 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป. บึงกาฬ 59 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 57 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 57 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 57 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 53 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านกระจาย สพป. ยโสธร เขต 2 52 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 51 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 48 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านซับหมี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 47 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 46 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 43 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 41 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 4 40 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 35 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 29 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน