ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. บึงกาฬ 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 83.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 82.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ยโสธร เขต 2 82.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหินเหิบ สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 81.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 81.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.20 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.20 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.80 ทอง 39  
41 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 80.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79.80 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 49  
51 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบรูณ์ สพป. ยโสธร เขต 1 77.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านวังคมคาย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.80 เงิน 54  
56 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 77.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.20 เงิน 58  
59 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 76.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป. นครพนม เขต 1 75.40 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน