ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.20 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านพะลอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบง สพป. เลย เขต 3 83.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 83.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.20 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 82.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 81.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 81.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.20 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 35  
38 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 80.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 80.60 ทอง 39  
41 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.40 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ยโสธร เขต 2 79.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต 1 79.80 เงิน 43  
45 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 79.80 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.60 เงิน 46  
48 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 49  
50 โรงเรียนเพียงหลวง 18 สพป. เลย เขต 1 78.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร 78.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 77.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.80 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 77.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 57  
58 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 76.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 76.60 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน