ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.30 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโสกเชือก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 90.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.70 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 90.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 90.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 89.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา สพป. บึงกาฬ 89.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสนาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.10 ทอง 25  
26 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 87.90 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.90 ทอง 27  
29 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 87.70 ทอง 29  
30 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว สพป. ยโสธร เขต 1 87.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.90 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.70 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนโนนหว้านไพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 86.10 ทอง 37  
38 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 86.10 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. อุดรธานี เขต 3 85.50 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต 3 85.10 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.10 ทอง 41  
43 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 43  
44 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 84.90 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. ยโสธร เขต 2 84.70 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.10 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 84.10 ทอง 49  
51 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.90 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.50 ทอง 53  
54 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 83.10 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.10 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 82.30 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.10 ทอง 57  
58 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.70 ทอง 58  
59 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.50 ทอง 59  
60 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.10 ทอง 60  
61 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.60 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน