ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 88.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 88.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.30 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 85.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.90 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 85.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเชียงดา สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.90 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 84.90 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 84.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.70 ทอง 30  
31 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 84.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 84.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.40 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.90 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.90 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.70 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 83.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านวังฮาง สพป. อุดรธานี เขต 3 82.70 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.10 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.90 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.50 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 80.10 ทอง 55  
56 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 79.90 เงิน 56  
57 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.70 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 76.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 76.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75.30 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน