ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 097
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนน สพป. ขอนแก่น เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 17  
22 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน