ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพลไว สพป. ยโสธร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 85.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านจองกอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.66 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านจานใต้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 59 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน