ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป. นครพนม เขต 2 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 82.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 ฯ สพป. สกลนคร เขต 3 80.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป. บึงกาฬ 79.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนเทศบาล 2 สพป. สกลนคร เขต 1 77.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ สพป. ยโสธร เขต 1 77.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต 2 76.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 75.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 75.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง สพป. หนองคาย เขต 1 73.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73 เงิน 43  
44 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 72.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 71.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง สพป. ขอนแก่น เขต 4 70.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 69.60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 67.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 67.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 67 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านตาลวก สพป. สุรินทร์ เขต 3 65.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 63.40 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 63.20 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 60.80 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน