ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน