ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนเสมาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 71.80 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน