ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดกุดเวียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 46 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 43 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 43 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน