ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. นครราชสีมา เขต 4 53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 39 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน