ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน