ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 52 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 36 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 28 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 22 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน