ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
14 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน