ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 95.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.32 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.65 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน