ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.64 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.94 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน